Zwerfkatten

Zwerfkatten zijn verwilderde katten die een geruime tijd buiten leven en geen menselijk contact gewoon zijn. Het kan gaan om katten die aan hun lot zijn overgelaten en na verloop van tijd verwilderd zijn maar het kan ook gaan om nakomelingen van zwerfkatten die ‘in het wild’ werden geboren en nooit met mensen hebben leren omgaan. Zij zijn mensenschuw en nauwelijks of zeer moeilijk terug te socialiseren.

Zwerfkattenbeleid = vangen, steriliseren en terugplaatsen onder volgende voorwaarden

De voorwaarden om zwerfkatten terug te plaatsen zijn:

  • gecontroleerd voederen (door buurtbewoners)
  • schuilhokken voorzien
  • vangen en euthanaseren ingeval van fysiek lijden, bedreiging voor de volksgezondheid en/of grote overlast waarvoor geen alternatief bestaat
  • combinatie van beide beleidsvormen onder de vermelde voorwaarden

Hoe gaan we te werk?

Je vangt de kat zelf:

  • Contacteer ons
  • Je ontvangt van ons een e-mail, met daarin de locatie waar een vangkooi afgehaald kan worden. Je plaatst de vangkooi op de locatie waar de kat zich bevindt.
  • Is de kat gevangen? Dan bel je ons op en komen we de kat ophalen
  • Na het steriel maken wordt de kat terug uitgezet op dezelfde locatie. Indien de kat sociaal is, wordt deze geplaatst in ons asiel.

Kan je de kat zelf niet vangen?

Dan zullen wij de vangkooi plaatsen. We komen maar een vangkooi plaatsen nadat hiervan melding werd gemaakt.

Inwoners van Oudenaarde kunnen voor het melden van een zwerfkat contact opnemen met operatie zwerfkat, deze van Nazareth bij Kat zonder dak.